Overtar 7 NTE-kraftverk i Nord-Trøndelag

Kraftverkene har en samlet årlig kraftproduksjon på 26,5 GWh

Carl-Fredrik Lehland (foto: Krafthuset Melbye)

Bekk og Strøm ønsker å samkjøre driften med Orkdalselskapet Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskab,  som Bekk og Strøm overtok tidligere i år.

Styreleder i Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskab, Carl-Fredrik Lehland, sier i en kommentar at oppkjøpet er en viktig hjørnestein i selskapets videre satsing i Midt-Norge hvor de fortsatt har store vekstplaner.

«Bekk og Strøm har ved organisk vekst og oppkjøp gått fra en årlig produksjon på 13 GWh til nærmere 100 GWh, i løpet av to år.  Trøndelag er fortsatt et  viktig satsingsområde for oss og vi ser for tiden på flere muligheter i regionen og i landet ellers», sier Lehland videre.

Kraftverkene som inngår i handelen er:

– Vi har ikke lyktes i å drive småkraftverkene med tilstrekkelig lønnsomhet og velger å selge dem til noen som er spesialister på småkraft. Dermed får vi rendyrke og videreutvikle det vi er best på, nemlig å drive store anlegg innen fornybar energi. Dette gir best utnyttelse av anleggene og mest verdiskaping for samfunnet, sier energidirektør i NTE, Kenneth Brandsås, i en kommentar.

Det tidligere Orkla-eide selskapet, Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskab, er et av Norges eldste selskaper. Selskapet er et heleid datterselskap av Bekk og Strøm AS i Kristiansand.  Etter denne transaksjonen eier og drifter Bekk og Strøm 17 kraftverk over hele landet. Bekk og Strøm er en langsiktig aktør som i løpet av de siste årene har investert nærmere 400 millioner i norsk småkraft.

Krafthuset Melbye har bistått Bekk og Strøm i prosessen.