Get to know us better

Hvorfor Bekk og Strøm

Samarbeid

Bekk og Strøm har lang erfaring fra å samarbeide med grunneiere og myndigheter om utvikling og drift av kraftverk.

Fornybar

Vannkraft representerer den største form for fornybar el-produksjon i verden, tilsvarende 16,5 % av den samlede kraftproduksjon i verden.

Miljøvennlig

Med over 50% av den europeiske reservoarkapasiteten er norsk vannkraft Europas oppladbare batteri.

Lokal

Vi samarbeider med grunneiere og myndigheter for å forsikre oss om at våre kraftverk utvikles med størst mulig hensyn til det lokale miljøet.

Raske fakta

0

Kraftverk

i drift

0

GWh i årlig

produksjon

0

norske husstander

får sin kraft fra oss

0

millioner kroner har vi

hittil investert i norsk vannkraft

Våre kraftverk

Skripelandsfossen Kraft AS

Skripelandsfossen ligger i Froland kommune i Aust-Agder.  Kraftverket ble satt i drift høsten 2014 og har en årlig produksjon på 12,5 GWh.

Read More

Bentsjord Kraft AS

Bentsjord ligger i Tromsø kommune.  Kraftverket ble satt i drift i 2010 og har en årlig produksjon på 6,2 GWh.

Read More

Holdalbekk Kraft AS

Holdalbekk iligger i Vinje kommune i Telemark.  Kraftverket ble satt i drift i 2012 og har en årlig produksjon på 3,5 GWh.

Read More

Kaldåna Kraft AS

Kaldåna ligger i Suldal kommune i Rogaland.  Kraftverket ble satt i drift i 2014 og har en årlig kapasitet på 8,0 GWh.

Read More

Lindåna Kraft AS

Lindåna ligger i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder.  Kraftverket ble satt i drift i 2011 og har en årlig produksjon på 4,5 GWh.

Read More

Vår styrke

  • Oppkjøp

    Our team is experienced in acquiring green field water rights, concessions and concession applications, as well as running plants.

  • Prosjektutvikling

    Vi tar oss av konsesjonssøknader og -oppfølgning, finansiering, prosjektering og utbygging.

  • Drift og vedlikehold

    I samarbeid med grunneiere og andre lokale ressurspersoner drifter våre eksperter anlegg over hele landet.

Referanser

Våre eiere

Enso Hydro er et østerriksk investeringsfond som fokuserer på utvikling av vannkraft i Norge, Albania, Tyrkia, Chile, i tillegg til Østerrike.

Køhlergruppen er et Stavangerbasert familie-eid investeringsselskap som er opptatt av langsiktig verdiskaping.  Selskapet fokuserer på eiendomsutvikling og andre direkteinvesteringer.  Køhlergruppen forvalter en totalkapital på ca. 1,8 milliarder kroner.

Bekk og Strøm er en norsk kraftprodusent med hjerte for ren fornybar energi. Vi vil også fremover gjerne samarbeide med grunneiere som er interessert i å tilby lokalsamfunn over hele landet kortreist miljøvennlig energi.

- samarbeide?

Nyheter